Protein (%): 13-15,

> Ekmeklik Kalitesi Yüksek Bir Çeşittir.

> Yüksek Verimli Bir Çeşittir. (700- 950  kg/da)

> Beyaz Başaklı, Beyaz Taneli, Kılçıklı ve Erkenci Bir Çeşittir.

> Alternatif Bir Çeşittir. Soğuğa Karşı Hassastır.

> Bitki Boyu Orta, Yatmaya Dayanıklı,

> Külleme Hastalığına ve Septoryaya orta Dayanıklı

> Kahverengi Pasa, Kök ve Kökboğaz Hastalıklarına Dayanıklı,

> Su ve Gübreye Karşı Reaksiyonu Çok İyi,

> Kardeşlenme Kapasitesi ve Adaptasyon Kabiliyeti Çok Yüksek,

  • Hektolitre Ağırlığı (Kg/Hl): 82- 84,
  • 1000 Tane Ağırlığı: 42-45,
  • Sedim (Ml): 55-68,
  • Enerji: 180-300,

> Tavsiye Edilen Alanlar: Çukurova Bölgesi ve Sahil Bölgelerde Ekimi Tavsiye Edilir.

> Trakya Tarım ve Vet. Tic. Ltd. Şti. Tarafından Tekirdağ’da 2014 Yılında Islah Edilmiştir. 2017 Yılında Üretim İzni Alındı..

,