> Protein ( % ) : 13 –  16,

> Makarnalık Kalitesi Yüksek Bir Çeşittir.

> Yüksek Verimli Bir Çeşittir. (550 – 800  kg/da)

> Siyah Kılçıklı ve Orta Erkenci Bir Çeşittir.

> Kışlık, Soğuğa ve Kurağa  Dayanıklı,

> Sağlam Saplı, Bitki Boyu Orta, Yatmaya Dayanıklı,

> Küllemeye, Kahverengi Pasa, Kök ve Kökboğaz Hastalıklarına Dayanıklı,

> Su ve Gübreye Karşı Reaksiyonu Çok İyi,

> Kardeşlenme Kapasitesi ve Adaptasyon Kabiliyeti Çok Yüksek,

  • Hektolitre Ağırlığı (Kg/Hl) : 78 – 80,
  • 1000 Tane Ağırlığı:  35 – 38,
  • Camsılık :  % 90-98
  • SDS: 17-24 ml
  • B sarılık değeri : 24-28
  • İrmik verimi: % 56-60

 

> Tavsiye Edilen Alanlar: :Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi,  Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu  Bölgesinde Ekimi Tavsiye Edilir.

> Trakya Tarım ve Vet. Tic. Ltd. Şti. Tarafından Tekirdağ’da 2012 Yılında Islah Edilmiştir. 2016 Yılında Tescil Edildi.

> Dekara Atılacak Tohum Miktarı: 23-25 kg/da

,