> Protein (%): 14-16,

> Ekmeklik Kalitesi Yüksek Bir Çeşittir.

> Yüksek Verimli Bir Çeşittir. (650-900 kg/da)

> Beyaz Başaklı,  Kırmızı Taneli, Kılçıklı ve Orta Erkenci Bir Çeşittir.

> Kışlık, Soğuğa ve Kurağa Dayanıklı,

> Bitki Boyu Orta, Yatmaya Dayanıklı,

> Küllemeye, Kahverengi Pasa ve Septoryaya Dayanıklı,

> Kök ve Kökboğaz Hastalıklarına Orta Dayanıklı,

> Su ve Gübreye Karşı Reaksiyonu Çok İyi,

> Kardeşlenme Kapasitesi ve Adaptasyon Kabiliyeti Çok Yüksek,

  • Hektolitre Ağırlığı (Kg/Hl): 82-85,
  • 1000 Tane Ağırlığı: 42-45,
  • Sedim (Ml): 65-75,
  • Enerji: 160-395,

 

> Tavsiye Edilen Alanlar: Marmara, İç Anadolu Bölgesi ve Orta Karadeniz Bölgesinde Ekimi Tavsiye Edilir.

> Trakya Tarım ve Vet. Tic. Ltd. Şti. Tarafından Tekirdağ’da 2012 Yılında Islah Edilmiştir. 2016 Yılında Tescil Edildi.

Dekara Atılacak Tohum Miktarı: 23-25 kg/da

,