> Protein (%): 12-14,

> Ekmeklik Kalitesi Orta Bir Çeşittir.

> Yüksek Verimli Bir Çeşittir. (600-850  kg/da)

> Beyaz Başaklı,  Kırmızı Taneli, Kılçıksız ve Orta Erkenci Bir Çeşittir.

> Kışlık, Soğuğa ve Kurağa Dayanıklı,

> Bitki Boyu Orta, Yatmaya Dayanıklı,

> Küllemeye Dayanıklı,

> Kahverengi Pasa, Septoryaya Kök ve Kökboğaz Hastalıklarına Orta Dayanıklı,

> Su ve Gübreye Karşı Reaksiyonu Çok İyi,

> Kardeşlenme Kapasitesi ve Adaptasyon Kabiliyeti Çok Yüksek,

  • Hektolitre Ağırlığı (Kg/Hl): 80-83,
  • 1000 Tane Ağırlığı: 38-42,
  • Sedim (Ml): 50-65,
  • Enerji: 120-245,

 

> Tavsiye Edilen Alanlar: Marmara, İç Anadolu Bölgesi ve Orta Karadeniz Bölgesinde Ekimi Tavsiye Edilir.

> Trakya Tarım ve Vet. Tic. Ltd. Şti. Tarafından Tekirdağ’da 2013 Yılında Islah Edilmiştir. 2017 Yılında Tescil Edildi.

> Dekara Atılacak Tohum Miktarı: 23-25 kg/da

,