> Protein (%): 13-16

> Ekmeklik Kalitesi Yüksek Bir Çeşittir.

> Yüksek Verimli Bir Çeşittir. (650-900 kg/da)

> Beyaz Başaklı,  Kırmızı Taneli, Kılçıklı ve Erkenci Bir Çeşittir.

> Alternatif Bir Çeşittir. Soğuğa Karşı Hassastır.

> Bitki Boyu Orta, Yatmaya Dayanıklı,

> Külleme Hastalığına toleranslı,

> Kahverengi Pasa ve Septorya Dayanıklı,

> Kök ve Kökboğaz  Hastalıklarına Orta Dayanıklı,

> Su ve Gübreye Karşı Reaksiyonu Çok İyi,

> Kardeşlenme Kapasitesi ve Adaptasyon Kabiliyeti Çok Yüksek,

  • Hektolitre Ağırlığı (Kg/Hl): 80-85
  • 1000 Tane Ağırlığı:35-40
  • Sedim (Ml): 50-70
  • Enerji: 155-305

 

> Tavsiye Edilen Alanlar: Çukurova Bölgesi ve Sahil Bölgelerde Ekimi Tavsiye Edilir.

> Trakya Tarım ve Vet. Tic. Ltd. Şti. Tarafından Tekirdağ’da 2012 Yılında Islah Edilmiştir. 2016 Yılında Tescil Edildi.

> Dekara Atılacak Tohum Miktarı: 25-27 kg/da

,