Protein (%): 14-15,

> Ekmeklik Kalitesi Yüksek Bir Çeşittir.

> Yüksek Verimli Bir Çeşittir. (700- 950  kg/da)

> Beyaz Başaklı,  Kırmızı Taneli, Kılçıklı ve Erkenci Bir Çeşittir.

> Kışlık, Soğuğa ve Kurağa Dayanıklı,

> Bitki Boyu Orta, Yatmaya Dayanıklı,

> Kahverengi Pasa ve Septoryaya Dayanıklı,

> Külleme Hastalığına toleranslı, Kök ve Kökboğaz Hastalıklarına Dayanıklı,

> Su ve Gübreye Karşı Reaksiyonu Çok İyi,

> Kardeşlenme Kapasitesi ve Adaptasyon Kabiliyeti Çok Yüksek,

  • Hektolitre Ağırlığı (Kg/Hl): 83- 85,
  • 1000 Tane Ağırlığı: 43-47,
  • Sedim (Ml): 68-70,
  • Enerji: 175-295,

 

> Tavsiye Edilen Alanlar: Marmara, İç Anadolu Bölgesi ve Orta Karadeniz Bölgesinde Ekimi Tavsiye Edilir.

> Trakya Tarım ve Vet. Tic. Ltd. Şti. Tarafından Tekirdağ’da 2015 Yılında Islah Edilmiştir. 2017 Yılında Üretim İzni Alındı..

,