> Protein (%): 12-15,

> Ekmeklik Kalitesi Yüksek Bir Çeşittir.

> Yüksek Verimli Bir Çeşittir. (550- 850  kg/da)

> Beyaz Başaklı,  Kırmızı Taneli, Kılçıklı ve Orta Erkenci Bir Çeşittir.

> Kışlık, Soğuğa ve Kurağa Dayanıklı,

> Bitki Boyu Orta, Yatmaya Dayanıklı,

> Küllemeye ve Kahverengi Pasa Dayanıklı,

> Kök ve Kökboğaz Hastalıklarına toleranslı, Septoryaya Orta Dayanıklı,

> Su ve Gübreye Karşı Reaksiyonu Orta,

> Kardeşlenme Kapasitesi ve Adaptasyon Kabiliyeti Çok Yüksek,

  • Hektolitre Ağırlığı (Kg/Hl): 80-82,
  • 1000 Tane Ağırlığı: 42-46,
  • Sedim (Ml): 35-45,
  • Enerji: 120-285,

 

> Tavsiye Edilen Alanlar: Marmara, İç Anadolu Bölgesi ve Orta Karadeniz Bölgesinde Ekimi Tavsiye Edilir.

> Trakya Tarım ve Vet. Tic. Ltd. Şti. Tarafından Tekirdağ’da 2008 Yılında Islah Edilmiştir. 2012 Yılında Tescil Edildi.

> Dekara Atılacak Tohum Miktarı: 25-27 kg/da

,