> Protein ( % ): 11-14,

> Yüksek Verimli Bir Çeşittir. (300-600  kg/da)

> Beyaz Başaklı, Kılçıksız ve Orta Erkenci Bir Çeşittir.

> Alternatif, Soğuğa ve Kurağa  Dayanıklı,

> Sağlam Saplı, Bitki Boyu  (100-110 cm), Yatmaya Dayanıklı,

> Ot Balyası Yapımına Uygun ve Hayvanlar İçin Besin Değeri Yüksektir.

> Su ve Gübreye Karşı Reaksiyonu Çok İyi,

> Kardeşlenme Kapasitesi ve Adaptasyon Kabiliyeti Çok Yüksek,

  • Hektolitre Ağırlığı (Kg/Hl) : 48-52,
  • 1000 Tane Ağırlığı:  30-35,
  • Ham Yağ: %5-5,5
  • Ham Selüloz: %9-12

> Tavsiye Edilen Alanlar: Yulaf Ekimi Yapılan Tüm Bölgelerde Ekimi Tavsiye Edilir.

> Trakya Tarım ve Vet. Tic. Ltd. Şti. Tarafından Tekirdağ’da 2005 Yılında Islah Edilmiştir. 2011 Yılında Tescil Edildi.

> Dekara Atılacak Tohum Miktarı: 16-18 kg/da

,