> Protein (%): 14-16,

> Makarnalık Kalitesi Yüksek Bir Çeşittir.

> Yüksek Verimli Bir Çeşittir. (400-750  kg/da)

> Beyaz  Kılçıklı ve Orta Erkenci Bir Çeşittir.

> Alternatif, Soğuğa ve Kurağa Orta Dayanıklı,

> Sağlam Saplı, Bitki Boyu Orta, Yatmaya Dayanıklı,

> Küllemeye ve Kahverengi Pasa Dayanıklı,

> Kök ve Kökboğaz Hastalıklarına Orta Dayanıklı,

> Su ve Gübreye Karşı Reaksiyonu Çok İyi,

> Kardeşlenme Kapasitesi ve Adaptasyon Kabiliyeti Çok Yüksek,

  • Hektolitre Ağırlığı (Kg/Hl): 80-84,
  • 1000 Tane Ağırlığı: 36-40,
  • Camsılık : %80-95
  • SDS: 15-20 ml
  • B sarılık değeri : 22-27
  • İrmik verimi: %45-57

 

> Tavsiye Edilen Alanlar: Akdeniz Bölgesi,  Güneydoğu Anadolu, Marmara Bölgesi,  ve İç Anadolu Bölgesinde Ekimi Tavsiye Edilir.

> Trakya Tarım ve Vet. Tic. Ltd. Şti. Tarafından Tekirdağ’da 2008 Yılında Islah Edilmiştir. 2012 Yılında Tescil Edildi.

> Dekara Atılacak Tohum Miktarı: 25-27 kg/da

,