> Protein ( % ): 11-14,

> Yüksek Verimli Bir Çeşittir. (600-950  kg/da)

> Beyaz Başaklı, Kahverengi Taneli, Kılçıklı ve Orta Erkenci Bir Çeşittir.

> Kışlık, Soğuğa ve Kurağa Dayanıklı,

> Sağlam Saplı, Bitki Boyu Uzun (100-135 cm), Yatmaya Dayanıklı,

> Su ve Gübreye Karşı Reaksiyonu Çok İyi,

> Kardeşlenme Kapasitesi ve Adaptasyon Kabiliyeti Çok Yüksek,

  • Hektolitre Ağırlığı (Kg/Hl) : 75-80,
  • 1000 Tane Ağırlığı:  30-35,

 

> Tavsiye Edilen Alanlar: Tritikale Ekimi Yapılan Tüm Bölgelerde Ekimi Tavsiye Edilir.

> Trakya Tarım ve Vet. Tic. Ltd. Şti. Tarafından Tekirdağ’da 2005 Yılında Islah Edilmiştir. 2014 Yılında Tescil Edildi.

> Dekara Atılacak Tohum Miktarı: 21-23 kg/da

,